Online trainingen voor ruiter en instructeur

Online trainingen voor ruiter en instructeur

Privacy beleid

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de online producten van EquiWorks en Academy.EquiWorks.

EquiWorks hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. Wij willen daarom op transparante en zo duidelijk mogelijke wijze informeren over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Ons privacybeleid is volledig afgestemd om de meest actuele wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. In dit document tref je aan hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken en beschermen. Wij raden  je daarom aan om deze privacyverklaring goed door te nemen.


Wanneer worden jouw persoonsgegeven verwerkt?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in de volgende gevallen:

Je hebt een aankoop gedaan op EquiWorks of Academy.EquiWorks;

Je maakt anderszins gebruik van onze diensten en hebt in dat kader een overeenkomst gesloten met EquiWorks.

Welke persoonsgegeven worden verwerkt?

Indien je jouw gegevens achterlaat op onze website of over gaat op aankoop op EquiWorks of Academy.EquiWorks dan kan EquiWorks de volgende gegevens verwerken:

Voor- en achternaam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

Cookies

Om het gebruik van het online platform te kunnen optimaliseren, maar EquiWorks gebruikt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdens het openen van pagina’s op onze website wordt meegestuurd en wordt opgeslagen op jouw computer/tablet/smartphone. De op jouw apparaat opgeslagen gegevens kunnen bij een volgend websitebezoek weer naar onze servers gestuurd worden. Door de plaatsing van cookies wordt jouw IP-adres verwerkt. Je kunt cookies desgewenst verwijderen via de instellingen van je internetbrowser.

Webpagina’s van derden

De platformen EquiWorks en Academy.EquiWorks kunnen links bevatten naar website en/of diensten van derden. Ondanks de zorgvuldigheid van de selectie van links naar website en/of diensten van derden is EquiWorks niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden. Aangeraden wordt om de voorwaarden en het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens deze te gebruiken.

Hoelang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

EquiWorks bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waardoor jouw gegevens verzameld werden.

Wie beheert jouw persoonsgegevens?

EquiWorks is beheerder van de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt en is daarom tevens verantwoordelijk voor het verwerken en beschermen van jouw persoonsgegevens conform de relevante wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Hieronder vind je alle belangrijke bedrijfsinformatie:

Bedrijfsnaam: EquiWorks
Rechtsgeldig vertegenwoordigd: Stephanie Karel-Pardaan
Gevestigd te: Sint Pancras
KVK-nummer: 60961317

Locatie gegevensopslag

De gegevens die wij van jou verkrijgen worden opgeslagen op een server binnen de Europese Economische Ruimte (EER) maar kunnen mogelijk ook worden opgeslagen en verwerkt in een land buiten de EER. Indien een dergelijke gegevensoverdracht plaatsvindt, zal dit te allen tijde gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

Jouw gegevens kunnen worden gedeeld binnen EquiWorks, uitsluitend met het doel om onze dienstverlening aan jou te optimaliseren.

Jouw rechten

EquiWorks informeert je graag over aan jou toekomende rechter, wanneer je persoonsgegevens met EquiWorks deelt. Je hebt in ieder geval recht op inzage, op rectificatie, op verwijdering en op restrictief gebruik van jouw persoonsgegevens. Tevens kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Inzage

Je hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van jou bewaren. Indien je informatie wenst te ontvangen over de persoonsgegevens die wij van jou hebben ontvangen, neem dan contact op met ons via email info@equiworks.nl.

Rectificatie

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig blijken te zijn.

Verwijdering

Op elke moment kun je EquiWorks verzoeken om jouw aan EquiWorks verstrekte persoonsgegevens te (laten) verwijderen. EquiWorks zal jouw persoonsgegevens op jouw verzoek verwijderen.

Gerechtvaardigd belang

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van een gerechtvaardigd belang. In dat geval zal EquiWorks jouw gegevens niet langer verwerken, tenzij EquiWorks een rechtsgrondslag kan aantonen voor deze gegevensbewerking, die zwaarder weegt dan jouw belangen en rechten.

Directe marketing

EquiWorks zal jouw gegevens nooit voor marketingdoeleinden doorsturen aan derden, tenzij je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven.

Updates

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt teneinde te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. De meest actuele versie van deze privacyverklaring wordt altijd beschikbaar gesteld op onze website www.equiworks.nl. Wij adviseren je om onze privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen.

Klachten

Indien je van mening bent dat EquiWorks jouw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kun je te allen tijde contact met ons opnemen via info@equiworks.nl. Dit laat onverlet dat je tevens het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Winkelwagen